Σε αναμονή

Mina

05.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/5/18 (κατ' εκτίμηση)

Amy ZF

02.03.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 14/3/16 (κατ' εκτίμηση)

|