Σε αναμονή

Kailo (the last one of the ditch pups)

06.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Quartz (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Dusty

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Bubbles

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

|