Χρήσιμοι σύνδεσμοι


H Animal Action είναι μια Πανελλαδική Φιλοζωική Οργάνωση, μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί με γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο.


Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία και διατήρηση των ενδιαιτημάτων ζώων και φυτών που αποτελούν σημαντικότατη φυσική κληρονομιά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.


Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους...


Το MEDASSET είναι διεθνής, μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη την Μεσόγειο...


Το WWF ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα από συνειδητοποιημένους λάτρεις της άγριας φύσης και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ισχυρές, ανεξάρτητες οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος....


Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 και αποτελεί ουσιαστική συνέχεια των σοβαρότερων πρωτοβουλιών στον τομέα της περίθαλψης στην Ελλάδα...


|