Σίτιση

 Ο Ζ.Ο.Μ.Ζ. έχει δημιουργήσει σταθμούς σίτισης αδέσποτων ζώων σε περιοχές με αυξημένο πληθυσμό. Καθημερινά, τα μέλη του σωματίου ταΐζουν ζώα που δυσκολεύονται να βρουν τροφή, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο. Παράλληλα ελέγχουν την κατάσταση της υγείας των ζώων.

Θέλω να βοηθήσω

|