Σκυλιά

Rene

05.09.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 18/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Moro

18.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/7/2017 (κατ' εκτίμηση)

Django

18.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/7/2017 (κατ' εκτίμηση)

Havana

13.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Rambo

13.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Teti

05.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 2/3/2018 (κατ' εκτίμηση)

Stelia

05.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/6/2016 (κατ' εκτίμηση)

Kiki

02.07.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Aspa

24.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/7/2017 (κατ' εκτίμηση)

Lato

09.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Tino (one of the 5 box pups)

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Mirka (one of the 5 box pups)

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Zeeka (one of the 5 box pups)

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Poppy

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Eviva

21.05.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Mamfroto

27.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 5/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Puppy

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 5/8/2017 (κατ' εκτίμηση)

Doodle

22.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/10/2005 (κατ' εκτίμηση)

Bochali

01.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/2/15 (κατ' εκτίμηση)

Grace ZW

19.03.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 3/7/17 (κατ' εκτίμηση)

Moana

02.03.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/6/13 (κατ' εκτίμηση)

Frodo (4 home alone hobbits)

22.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/11/17 (κατ' εκτίμηση)

Chicco

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 7/8/2017 (κατ' εκτίμηση)

Balsy

15.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/17 (κατ' εκτίμηση)

Lara ZW

15.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/14 (κατ' εκτίμηση)

Flossy

06.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/7/17 (κατ' εκτίμηση)

Cadbury

10.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Eclipse

21.10.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/5/17 (κατ' εκτίμηση)

Thelma

20.10.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Lizzie, Loyal family pup

29.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Woolfie

06.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/14 (κατ' εκτίμηση)

Pepe

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Wish

13.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 29/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Freddie ZW

07.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 24/5/15 (κατ' εκτίμηση)

Melanie

01.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Salma

05.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/12/2016 (κατ' εκτίμηση)

King Boo

04.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Strong

04.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Donna C

09.05.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Elpida ZW

27.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Kenzo

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Ralf

23.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/2/2017 (κατ' εκτίμηση)

Agapi

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Hara

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Dodo

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/3/2011 (κατ' εκτίμηση)

Gigi

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/4/15 (κατ' εκτίμηση)

Bianca ZF

28.03.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/11/15 (κατ' εκτίμηση)

Huey from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Takis

14.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/10/2016 (κατ' εκτίμηση)

Rio

08.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/16 (κατ' εκτίμηση)

Belle

06.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/16 (κατ' εκτίμηση)

Bouko

02.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/ 9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sugar

06.12.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Reena ZF

21.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Pipi

10.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/7/2016 (κατ' εκτίμηση)

Role

10.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 5/7/2016 (κατ' εκτίμηση)

Thekla

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Froso

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 5/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Twilight

11.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Sassa

11.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 12/12/2015 (κατ' εκτίμηση)

ΒΙΒΙ

28.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bill

21.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Rocco

16.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/12/2014 (κατ' εκτίμηση)

Meli

29.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sinet

30.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/10/2012 (κατ' εκτίμηση)

Oscar Zw

30.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Ursus

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Riggo

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Zaira ZW

04.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Boogie

07.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Elias

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 18/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Liza

11.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/12/2012 (κατ' εκτίμηση)

Tula

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/05/2013 (κατ' εκτίμηση)

|