Γάτες

Calypso

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 06/08/2012 (κατ' εκτίμηση)

Wizzard

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 10/07/2013 (κατ' εκτίμηση)

Makis

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 07/15/2013 (κατ' εκτίμηση)

Albert

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 06/03/2013 (κατ' εκτίμηση)

|