Έχουν βρει σπίτι

Molia

05.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/5/18 (κατ' εκτίμηση)

Mina

05.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/5/18 (κατ' εκτίμηση)

Pumba

05.08.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/5/18 (κατ' εκτίμηση)

Bianca ZAWF

03.07.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Billie (one of the 5 box pups)

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Kika (of the 5 box pups)

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Tzena

21.05.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Thorn ZW

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 13/2/18 (κατ' εκτίμηση)

Marlen

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 13/2/18 (κατ' εκτίμηση)

Flora

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 13/2/18 (κατ' εκτίμηση)

Christine

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 13/2/18 (κατ' εκτίμηση)

Pipi

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/2/18 (κατ' εκτίμηση)

Mitsi

26.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/2/2018 (κατ' εκτίμηση)

Lefti

22.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/2017 (κατ' εκτίμηση)

Anabellle

22.04.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Pico

19.03.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 20/11/16 (κατ' εκτίμηση)

Bamboo (one of the bucket babies)

08.03.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Amy ZF

02.03.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 14/3/16 (κατ' εκτίμηση)

Merry (4 home alone hobbits)

22.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/11/17 (κατ' εκτίμηση)

Pip (4 home alone hobbits)

22.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/11/17 (κατ' εκτίμηση)

Bilbo (4 home alone hobbits)

22.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/11/17 (κατ' εκτίμηση)

Biondo

19.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/16 (κατ' εκτίμηση)

Bluebell (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Bracken (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Bonsai (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Holly

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/12/16 (κατ' εκτίμηση)

Nicole

04.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/17 (κατ' εκτίμηση)

Fletcher

25.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/12/15 (κατ' εκτίμηση)

Bacardi (one of the KTEL pups)

04.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/10/17 (κατ' εκτίμηση)

Balloo (one of the KTEL pups)

04.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/10/17 (κατ' εκτίμηση)

Bandit (one of the KTEL pups)

04.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/10/17 (κατ' εκτίμηση)

Bamboo (one of the bucket babies)

03.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Peter Pan (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Laika (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Zambia (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Tika (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Ernesto (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Tse (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Bingo

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Ringo

17.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 15/10/2016 (κατ' εκτίμηση)

Ivano

17.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/16 (κατ' εκτίμηση)

Bonny Z

17.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2017 (κατ' εκτίμηση)

Bella Z

16.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2017 (κατ' εκτίμηση)

bamse

14.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Dopi

20.10.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Harry Royal family pup

29.09.2017

Είδος: Άλλο

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Henry (Royal family pup)

29.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/17 (κατ' εκτίμηση)

Kanella

29.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/6/2016 (κατ' εκτίμηση)

Leven

29.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/9/2016 (κατ' εκτίμηση)

Jacks

15.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Kailo (the last one of the ditch pups)

06.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Zoe ZF

25.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/11/2012 (κατ' εκτίμηση)

Angela

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Quartz (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Jasper (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Jet (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Emerald (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Tina

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Dusty

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Domino

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Tessa one of the ditch pups

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Sandra (one of the ditch pups)

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Maurito

01.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Yvoni

29.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/7/14 (κατ' εκτίμηση)

Sissi

28.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/6/2017 (κατ' εκτίμηση)

Sam ZF

27.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 30/1/2106 (κατ' εκτίμηση)

B B Boy

27.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/7/16 (κατ' εκτίμηση)

Cider ZW

27.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Coffee ZW

12.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Sakis

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Nelly

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Dolly

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Freckles

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Mona

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Sandal

17.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 27/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Paris ZW

08.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/15 (κατ' εκτίμηση)

Joey ZW

07.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Sali

05.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Lelo

05.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Mr Prince

04.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Anny

30.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 2/4/2016 (κατ' εκτίμηση)

Micha

30.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 2/4/2016 (κατ' εκτίμηση)

Bobby

30.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Chilli (one of the Spicettes pups)

27.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Mustard (one of the Spicettes pups)

27.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Anise (one of the Spicettes pups)

27.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Sheela ZW

27.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Missy

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Bubbles

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Manos

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/2/2017 (κατ' εκτίμηση)

Samie

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/1/17 (κατ' εκτίμηση)

Ruby (one of the crate pups)

21.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Sapphire (one of the crate pups)

21.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Amethyst (one of the crate pups)

21.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Max the golden boy

21.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Lily ZF

03.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Dorita

03.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 4/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Berry

29.03.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Cinnamon

03.03.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/12/2016 (κατ' εκτίμηση)

Spicy

28.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/12/2016 (κατ' εκτίμηση)

Paprika

28.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/12/2016 (κατ' εκτίμηση)

Nutmeg

28.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/12/2016 (κατ' εκτίμηση)

Luei from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Lazo from the Disney club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Duey from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Dinnie from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Minnie from the Disney club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Daisy from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Cinders from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Ariel from the Disney club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Ermes Mickey Mou

23.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/9/2016 (κατ' εκτίμηση)

Lucy b

23.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Noodle

23.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/10/2016 (κατ' εκτίμηση)

Kip

23.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lakis

14.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/12/2016 (κατ' εκτίμηση)

Candy ZW

12.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/2015 (κατ' εκτίμηση)

Hana

12.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/8/2014 (κατ' εκτίμηση)

Harry ZW

12.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1,6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Cider

21.01.2017

Είδος: Άλλο

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/2016 (κατ' εκτίμηση)

Bicca

19.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 9/1/2016 (κατ' εκτίμηση)

Pudding

14.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/10/16 (κατ' εκτίμηση)

Kalonato

14.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Bailey ZF

08.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/16 (κατ' εκτίμηση)

Buma

05.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/1/15 (κατ' εκτίμηση)

Nick

05.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/16 (κατ' εκτίμηση)

Fudge zw

04.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/2016 (κατ' εκτίμηση)

Niki

04.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/13 (κατ' εκτίμηση)

Spootnic

04.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 10/7/2016 (κατ' εκτίμηση)

Lemi

02.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/8/15 (κατ' εκτίμηση)

Ruby

30.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/10/14 (κατ' εκτίμηση)

Nicole

30.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/10/15 (κατ' εκτίμηση)

LouLou

30.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/9/14 (κατ' εκτίμηση)

Coffee

22.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/11/2012 (κατ' εκτίμηση)

Leena Zf

21.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Teddy

16.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 29/12/2013 (κατ' εκτίμηση)

Molly ZF

13.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/2/2014 (κατ' εκτίμηση)

Kanella

09.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/9/16 (κατ' εκτίμηση)

Pablo

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/15 (κατ' εκτίμηση)

Valia

03.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Ermioni (Selia)

03.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Axia

20.10.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/10/ 15 (κατ' εκτίμηση)

Hera B

19.10.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Hector ZW

11.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Rocco b

11.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 12/12/2015 (κατ' εκτίμηση)

Vaggos

10.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/9/2015 (κατ' εκτίμηση)

Mickie ZF

10.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/7/2016 (κατ' εκτίμηση)

Tzina

10.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/6/2016 (κατ' εκτίμηση)

Stumpy

12.07.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 28 4 2016 (κατ' εκτίμηση)

Tichy

12.07.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 28 4 2016 (κατ' εκτίμηση)

Shelley

12.07.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 28 4 2016 (κατ' εκτίμηση)

Caster

12.07.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 28 4 2016 (κατ' εκτίμηση)

Rudy

29.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Snoop.

28.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Scruffy

26.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Romie

25.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/3/16 (κατ' εκτίμηση)

Pumba

25.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Nio

20.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Naco

19.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Honey Zw

15.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Miss Lizzy

10.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Maisie

05.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/2016 (κατ' εκτίμηση)

Mylo

05.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/2016 (κατ' εκτίμηση)

Thor

05.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Zeus

01.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Bizzy

25.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Hera ZF

25.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Snoopy

24.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/4/14 (κατ' εκτίμηση)

Miles

22.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Mich

22.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Mia

22.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Donna

21.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Heracles

19.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/5/2013 (κατ' εκτίμηση)

Phanie

19.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Aris A

16.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Rockie

15.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 7/4/2016 (κατ' εκτίμηση)

Roadie

15.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/2016 (κατ' εκτίμηση)

Socks

14.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2016 (κατ' εκτίμηση)

Pipi

09.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

dolka

09.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 02/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Solo

18.04.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Luna zw

18.04.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Naja

18.04.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/2/2016 (κατ' εκτίμηση)

Clara

14.04.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Cookie Zw

07.04.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/2/2014 (κατ' εκτίμηση)

Blond

31.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Denis

31.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lauren

31.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Siila

31.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lea

24.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/02/16 (κατ' εκτίμηση)

Ivan ZW

21.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Aida

20.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/3/15 (κατ' εκτίμηση)

Minie Zw

15.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Nancy

14.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Charlito

29.02.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/09/14 (κατ' εκτίμηση)

Melia

29.02.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 28/2/15 (κατ' εκτίμηση)

Malou

28.02.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 15/9/2015 (κατ' εκτίμηση)

Rikki

28.02.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/6/13 (κατ' εκτίμηση)

Melpo

27.02.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Niko

31.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Koni

27.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/09/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lintd

25.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/12/2015 (κατ' εκτίμηση)

Maura

25.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/12/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sophie Zw

25.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2016 (κατ' εκτίμηση)

Jessica

06.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sheela

04.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lady ZW

04.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/12/2013 (κατ' εκτίμηση)

Barbie ZW

04.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sydney

04.01.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2004 (κατ' εκτίμηση)

Oakly

16.12.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lucy Zf

09.12.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Irma ZW

08.12.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Hope zw

14.11.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Reggina

14.11.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Rika

14.11.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/2015 (κατ' εκτίμηση)

Pucci

13.11.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/20015 (κατ' εκτίμηση)

Delta

10.11.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

River

29.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/2015 (κατ' εκτίμηση)

Brooke

29.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/2015 (κατ' εκτίμηση)

Chuck

24.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2012 (κατ' εκτίμηση)

Beauty

24.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/20013 (κατ' εκτίμηση)

Helena

16.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Theo Zw

14.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Rouni

14.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Iro

14.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 10/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sweetie

04.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2013 (κατ' εκτίμηση)

Zante ZW

04.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Demi

30.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Hera Zw

22.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Hayley

20.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Frankie

20.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Freda

20.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Fred

20.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Foxy the 2nd

18.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/7/2015 (κατ' εκτίμηση)

Patch zw

18.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/7/2015 (κατ' εκτίμηση)

Amalfie

18.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/7/2015 (κατ' εκτίμηση)

Boobie

16.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Maggie

16.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lazaros

12.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 11/11/2012 (κατ' εκτίμηση)

Dorela

12.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/7/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lassi

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Perdita

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Arkan

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Kallie Zw

08.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Duke Zw

08.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Jett

04.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Spike

04.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lucky Zf

04.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sifis

01.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Zoe Zawf

31.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Star ZW

25.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lady

25.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 3/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Stan

25.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Marley

21.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Frixie

20.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/3/2013 (κατ' εκτίμηση)

Tifany

20.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Pit

18.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/06/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lana

13.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Olive

11.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Amy

11.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lolita zw

07.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 10/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bobi

03.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Ali

28.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/7/2015 (κατ' εκτίμηση)

Marilou

24.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 12/7/2012 (κατ' εκτίμηση)

Toni

23.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 23/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Grey Bonnie

19.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bertha

19.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Charlotte

16.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 14/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Jonnie

16.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Clyde Zawf

15.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bonnie Zawf

15.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Pepper

13.07.2015

Είδος: Άλλο

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 5/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Zaky

13.07.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

Cleo

25.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bella zw

25.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Luke

18.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 25/12/2014 (κατ' εκτίμηση)

Ivan

16.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Irine

16.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Goofi

16.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Foxy

13.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Ivy

10.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Pedro

10.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Maya Zw

06.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/1/2012 (κατ' εκτίμηση)

Kora

03.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Noni

03.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sky

03.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Molly, z

03.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sandy

01.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 5/4/2013 (κατ' εκτίμηση)

Megan

01.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Blondie

01.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/7/2013 (κατ' εκτίμηση)

Floyd

01.06.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Tzilda

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 27/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Naomi

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Alkistis

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Joey

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 12/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Winston

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 12/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Deefer

26.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Anna

26.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 12/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Lucy .Zw

26.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 12/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Raven

26.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 12/4/2015 (κατ' εκτίμηση)

Chrysoula

21.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Mutley

17.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Elsa zw

16.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Rosa A

16.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sheena

15.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Emma

15.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Vaggelis

15.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Nasos

15.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 5/5/2009 (κατ' εκτίμηση)

Charity

06.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Faith The licky lips

06.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Hector

04.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 12/12/2012 (κατ' εκτίμηση)

Lucinda

28.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Milo

20.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 5/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Beertje-Mery

14.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 2/1/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bizeau

08.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Mocha

08.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/11/2014 (κατ' εκτίμηση)

Hera

07.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Fudge

02.04.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/11/2014 (κατ' εκτίμηση)

Star

28.03.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Lizzie

02.02.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2012 (κατ' εκτίμηση)

Olivia

28.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Suzy b

28.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 7/12/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bobydick

22.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/12/2014 (κατ' εκτίμηση)

Erato

22.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 22/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Barbi

22.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 22/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Tigris

20.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Michel

18.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Jema

18.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Hobo

17.12.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Fanis

03.12.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 12/2/2012 (κατ' εκτίμηση)

Vasil

19.11.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Freddy

10.11.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 9/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Boubou

07.11.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 09/09/2013 (κατ' εκτίμηση)

Cookie 1

05.11.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Micha

30.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Clinton

29.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 30/8/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sally

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 2/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Dollar

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 2/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lora

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 2/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lola

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 2/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Zouzou

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 15/9/2013 (κατ' εκτίμηση)

Nico

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/8/2014 (κατ' εκτίμηση)

Roxy

18.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 30/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Mario

12.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/2014 (κατ' εκτίμηση)

Snowflake

11.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/1014 (κατ' εκτίμηση)

Bruno the 2nd

11.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Charlie

08.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/2014 (κατ' εκτίμηση)

Aris

07.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Amber

07.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Gismo

20.09.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 21/05/2010 (κατ' εκτίμηση)

Zante Louis

19.09.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

James

12.09.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Magda

06.09.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 31/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Jersey

28.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Baily

28.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Clayton

28.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Rosie

28.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Suzy

28.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 14/7/2014 (κατ' εκτίμηση)

Snow

20.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 18/8/12012 (κατ' εκτίμηση)

Chloe

15.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Frixos

11.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bruno

11.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/8/2013 (κατ' εκτίμηση)

Bella the 3rd

07.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/8/2012 (κατ' εκτίμηση)

Bianca

01.08.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/8/2012 (κατ' εκτίμηση)

Reena

29.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Chessly

27.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Grace

27.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Ella

19.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Freja

19.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Bonny

12.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Daisy the 2nd

11.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bella the 2nd

05.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Fanny- Annie

04.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Irma

03.07.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sarah the 2nd

25.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Clelia

25.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Clelia

25.06.2014

Είδος: Άλλο

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Diamandis

25.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Athina

24.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Oscar

24.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sophie

24.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Kally

23.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Prince

23.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Louis

23.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2014 (κατ' εκτίμηση)

Zorro

16.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Pella

08.06.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 15/5/2013 (κατ' εκτίμηση)

Leon

31.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2011 (κατ' εκτίμηση)

Rallou

27.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/2014 (κατ' εκτίμηση)

Telis

27.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/2014 (κατ' εκτίμηση)

Silvie

26.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/3/2013 (κατ' εκτίμηση)

Amelia

26.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/2014 (κατ' εκτίμηση)

Paris

25.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2013 (κατ' εκτίμηση)

Spirto

25.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Leena

25.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bella

25.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2013 (κατ' εκτίμηση)

Quince

06.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Elsa

02.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Winnie

02.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/4/2012 (κατ' εκτίμηση)

Tiara

02.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Trilby

02.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sotiris

02.05.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 18/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bo

17.04.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 12/7/2009 (κατ' εκτίμηση)

Duke

12.03.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/3/2009 (κατ' εκτίμηση)

Poppy 2

12.03.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Theo

10.03.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/12/2013 (κατ' εκτίμηση)

Hudini

10.03.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/12/2013 (κατ' εκτίμηση)

Ollie

19.02.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/7/2013 (κατ' εκτίμηση)

Savvas

26.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/9/2011 (κατ' εκτίμηση)

Marina

26.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Jack

22.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lily

22.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Angel

20.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Joye

20.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Manoula

19.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 6/3/2010 (κατ' εκτίμηση)

Agnes

18.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/12/2013 (κατ' εκτίμηση)

Phoebe

17.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Olly

11.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Rex

11.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Davy

09.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Poppy

08.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 12/3/2009 (κατ' εκτίμηση)

Sam

08.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Bizou

05.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Tetarti

05.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Rosa

05.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Buster

05.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Hermis

05.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Zoe

03.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Micky

03.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Freckles

03.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Willow

03.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Elpida

03.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Talia

03.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Maya

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Mickey

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Minie

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Cassie

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Lolita

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Fergus

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Deena

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/9/2013 (κατ' εκτίμηση)

Chisel

02.01.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/9/2013 (κατ' εκτίμηση)

Molly

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Lucy

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Stella

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Mipos

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Harris

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Precious

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Rory

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Max1

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Hatsi

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Amalia

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Stalitsa

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Elli -Chara

31.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Ben

29.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Tiffany

29.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Pyrosca

29.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Hope

27.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Faith

27.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Curita

27.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/6/2013 (κατ' εκτίμηση)

Fivos

27.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Sarah

23.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/12/2011 (κατ' εκτίμηση)

Max

23.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/4/2012 (κατ' εκτίμηση)

Leica

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 01/11/2012 (κατ' εκτίμηση)

Sante

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 01/03/2013 (κατ' εκτίμηση)

Purdie

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/05/2013 (κατ' εκτίμηση)

Polar

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 11/02/2013 (κατ' εκτίμηση)

Philippos

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 02/02/2012 (κατ' εκτίμηση)

Patch

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 11/02/2013 (κατ' εκτίμηση)

Nova

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/03/2013 (κατ' εκτίμηση)

Nandia

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 01/02/2013 (κατ' εκτίμηση)

Marco

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/05/2009 (κατ' εκτίμηση)

Mara

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/05/203 (κατ' εκτίμηση)

Lucky

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/09/2012 (κατ' εκτίμηση)

Lara

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/02/2013 (κατ' εκτίμηση)

Honey

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 01/06/2013 (κατ' εκτίμηση)

Felix

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/04/2012 (κατ' εκτίμηση)

Daisy

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/05/2012 (κατ' εκτίμηση)

Cookie

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 28/09/2013 (κατ' εκτίμηση)

Titch

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 01/06/2013 (κατ' εκτίμηση)

Carly

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 01/06/2013 (κατ' εκτίμηση)

Candy

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 01/08/2013 (κατ' εκτίμηση)

Clyde

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Bonnie

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Beate

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 01/12/2012 (κατ' εκτίμηση)

Azora

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 01/10/2012 (κατ' εκτίμηση)

Ariel

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 01/06/2013 (κατ' εκτίμηση)

Amigo

30.11.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/08/2013 (κατ' εκτίμηση)

Joan

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 23/5/2015 (κατ' εκτίμηση)

|