Στο επίκεντρο η άγρια ορνιθοπανίδα της Ζακύνθου

22/03/2013 : ZΑΚΥΝΘΟΣ 

Η άγρια ορνιθοπανίδα στο νησί μας αποτέλεσε το αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου, που διοργάνωσε το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ζακύνθου, στο ξενοδοχείο “Ζάντε Πάρκ”.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης “Ψηφιακή Διαχείριση της παράκτιας και νησιωτικής ορνιθοπανίδας”, παρουσιάστηκαν τα τεχνικά πεδία και οι μέθοδοι της συστηματικής παρακολούθησης, της χορήγησης πρώτων βοηθειών και της περίθαλψης των ζώων.
Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΤΕΙ, Γιώργο Καρρή, στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατάρτιση του προσωπικού του φορέα εποπτείας προστατευόμενων περιοχών.
Με αυτόν τον τρόπο οι φύλακες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου απέκτησαν μια βασική εξοικείωση με τις μεθόδους προστασίας των σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας που βρίσκουν καταφύγιο στο νησί μας.

ΕΠΟΜΕΝΟ
|