Στατιστικά κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα

Παρουσιάζτε μελέτη με στατιστικά στοιχεία που αφορούν το ποσοστό των σχηματισθεισών δικογραφιών από τις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας για την μη τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Τα στατιστικά στοιχεία παρασχέθηκαν, κατόπιν αιτήματός μου μέσω της σελίδας Report Animal Abuse Greece, από την Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις υποβληθείσες καταγγελίες, τις σχηματισθείσες δικογραφίες, τα επιβληθέντα πρόστιμα και το χρηματικό ποσό που αναλογεί σε αυτά γενικά στην Ελλάδα από το 2017 έως και το 2020. Σημειωτέον ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο τον αριθμό των υποθέσεων που καταγγέλλονται στις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας και ότι ο «σκοτεινός αριθμός» των μην αναφερθεισών περιπτώσεων υπολογίζεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Για αυτόν τον λόγο, επιλέγεται η στατιστική ανάδειξη των δικογραφιών, οι οποίες αποτελούν πραγματικά κι έγκυρα στοιχεία σε σχέση με τις καταγγελίες, που μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται. Δηλαδή, η υποβολή μήνυσης από φιλοζωική οργάνωση και η μήνυση από ιδιώτη να φορούν την ίδια υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα από την πηγή...

|