ΒΙΒΙ

28.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Αρ. Microchip:

Very happy little girl, full of bounce and waiting to be made a fuss of. She is under one year old and was recently found abandoned.

 

She will be medium weight when fully grown, but not too tall. Certainly has the hound posture.

|